Saksliste Kretsting 2014

Sted: DNB Arena, Stavanger, Østerhus-rommet, 3 etasje
22.5.2014, kl 18.30-20.30

1. Åpning ved kretsleder Peder E. Farmen
2. Godkjenne de fremmøtte representantene.
3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
4. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
5. Behandle årsberetning.
6. Behandle regnskap for Rogaland ishockeykrets i revidert stand.
7. Fastsette kontingent.
8. Behandle budsjett for Rogaland ishockeykrets
9. Behandle innkomne forslag (foreløpig liste)
9.1 Lov endringsforslag: Forslag til endring av lengden for verv, endres til 2 år for alle styreverv. Med ca halvparten på valg vært år.
9.2 Forslag om navne endring på kretsen.
10. Foreta følgende valg og besette følgende posisjoner:
a) Leder for styret – 2 år
b) Kasserer – 2 år
c) Sekretær – 2 år
d) Dommeransvarlig – 2 år
e) Kretslag/sport – 1 år
f) Serieansvarlig – 2 år
g) Leder for PR & Info – 2 år
h) 2 varamedlemmer – 1 år
i) 2 revisor med stedfortreder – 1år
j) Representanter til eventuelle ekstraordinære forbundsting og representanter til ting i andre overordnede organisasjoner – styret gis fullmakt til å oppnevne representanter
k) Valgkomiteen med leder, 2 medlemmer og varamedlem

Posisjoner ikke på valg: Nestleder, Leder Rekruttering, Leder Jentesatsingen og Leder Keepersatsingen
11. Annet
a) Informasjon om ny medlemsklubb i kretsen
b) Beslutning om medlemsavgift for ikke aktive klubber
12. Avslutning ved kretsleder

For Rogaland Ishockeykrets
Leder Peder E. Farmen