ROGALAND ISHOCKEYKRETS SITT ARBEIDSOMRÅDE

Styret i Rogaland Ishockeykrets består av 12 medlemmer samt tre observatører. Medlemmene blir valgt på årsmøtet en gang i året av representantene fra klubbene som er med i kretsen. I dag er det seks klubber. Styreleder er Elisabeth Faret. En viktig sak ishockeykretsen vil arbeide med framover er handlingsplan som skal forankres hos klubbene på et allmøte over nyåret. Omdømmebyggen er et stikkord i så måte.

 

Ishockeykretsens mål er å arbeide for fremme av ishockeysporten og øke oppslutning og rekrutteringen til idretten. I kretsstyret er det ulike funksjoner som dommeransvarlig, anleggesansvarlig, serieansvarlig, utdannings- og rekrutteringsansvarlig og dame-og ungdomsansvarlig. Disse avspeiler den store aktiviteten som foregår innenfor idretten vår.

 

I tillegg er det nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer. Styret er bredt sammensatt med mange med bakgrunn fra ishockeysporten, men og mennesker som har erfaring fra diverse styrearbeid og nettverksbygging.

 

Et viktig aspekt med styret er at det nå avspeiler den geografiske utbredelsen ishockeysporten har fått, med ishaller og baner fra Haugesund i nordfylket til Nærbø i sørfylket.

 

Styret følger og med på utviklingen i Kristiansands-området der det snart vil stå ny ishall ferdig. Det kan være en mulighet for at ny ishockeyklubb der vil kunne bli innlemmet i Rogaland Ishockeykrets.

 

Selv om utviklingen på ishallfronten i fylket har vært bra de siste årene (og i de nærmeste årene som kommer), så vil det helt klart være et mål for ishockeykretsen å sette flere ishaller på dagsorden i kommuner i fylket som ikke har dette ennå. Flere ishaller er viktig for å rekruttere flere til denne fantastiske sporten.

 

Liste overstyremedlemmer finner du i rulletekst under Hockeykretsen.

 

John-Haakon Wendt

pr ansvarlig