Regions samling 5-6 oktober

Regions samling for gutter 2005 på Nærbø arrangeres lørdag 5.og søndag 6.oktober 2019.

Dette er første lukkede samling, og det er foretatt et foreløpig uttak av 28 spillere: 4 keepere og 24 spillere.

•          Keepere

o          Andreas Fatland                             Stavanger Hockey

o          Marius Bjørnsgaard                       Stavanger Hockey

o          Daniel George Hynes                     Stavanger Hockey

o          Preben Hamre Schønningsen      Bergen IHK

•          Spillere

o          Emil Benjamin Andersen               Stavanger Hockey

o          David Løvdal                                  Kristiansand IHK

o          Alvin Lancelot Sigurdsen              Stavanger Hockey

o          Knut Wee Tørlen                           Stavanger Hockey

o          Christopher Kaland                        Stavanger Hockey

o          Phillip Mønnick Hagen                  Stavanger Hockey

o          Elias Gildsig                                   Bergen IHK

o          Ullrik Johnsen Myge                     Stavanger Hockey

o          Bjørn Maynard Bjørnsen               Stavanger Hockey

o          Vetle Svangtun Bårdsen               Stavanger Hockey

o          Amandeus Segadal Klungtveit     Stavanger Hockey

o          Iver Wick Karlsen                           Stavanger Hockey

o          Leonard Riise                                  Stavanger Hockey

o          Ulrik Ekeskog Våge                                   Stavanger Hockey

o          Kristoffer Byre Mathiassen            Stavanger Hockey

o          Olav Bakke-Eriksen                       Stavanger Hockey

o          Erik Frøyland                                  Stavanger Hockey

o          Sondre Hammer                              Stavanger Hockey

o          Vetle Lien Jektvik                            Stavanger Hockey

o          Adrian Krogstad-Sedberg              Stavanger Hockey

o          Marius Ottesen                                Stavanger Hockey

o          Jonas Machin Solheim                  Lyderhorn IHK

o          Patrik Nicolai Døsen-Dahl             Bergen IHK

o          Isak Håland Næss                          Bergen IHK

Undertegnede vil ha tilbakemelding om mottak av dette brevet, samt en bekreftelse på om man deltar/ikke deltar med svarfrist 30.09.19. Deltar man ikke skal undertegnede ha en begrunnelse for dette.

Kostnaden ved deltagelse vil være kr 500,- som skal innbetales til Region SørVest sin konto: 3201.08.93800 innen 30.09.19. Tilreisende spillere fra Bergen, Lyderhorn og Kristiansand betaler IKKE egenandel, men bekoster selv egne reisekostnader og overnatting. Oppfordrer spillere fra Stavanger og tilby de 6 tilreisende privat overnatting.

Tilbakemelding sendes til henning.meland@lyse.net innen fristen 30.09.19.

Plan for helgen vil komme senere. Velkommen til samling.