Presentasjon av strategiplan og spillerutviklingsprosjekt

Besøk fra Norges Ishockeyforbund: Presentasjon av strategiplan og spillerutviklingsprosjekt til klubber og krets

Tirsdag 9/9 kommer Norges Ishockeyforbund på besøk for å presentere utkastet til NIHF strategiplan, samt Isbjørnprosjektet for spillerutvikling.

Alle klubbene i kretsen er invitert med deres sentrale personer, i tillegg kommer kretsstyret og trenere/ledere på kretslagene/sonesamlingene til å være tilstede.