Permanent fritak fra søknad for deltagelse i turneringer i Hordaland

I forbindelse med U13 cup i Bergen 12-13/9, Stavanger Hockey Games, Invaders cup mm.
så minner vi om at ved deltagelse i turnering i Rogaland krets eller Hordaland krets for lag som tilhører disse to kretsene, så behøver man ikke søke til respektive krets om å få lov til å delta i turnering i den andre kretsen. Da det er gjort et permanent vedtak som fritar dette, da de i denne sammenheng regnes som en krets og vi ønsker å stimulerer deltagelse i hverandres turneringer. Geografisk gjelder det da for turneringer fra Bergen i nord til Kristiansand i sør.

Planlegger man deltagelse i andre turneringer i andre kretser eller utland så skal det søkes ihht til de vanlige reglene som er skissert hos forbundet for dette.

Eventuelle spørsmål for klubbene i Rogaland krets, går til serieansvarlig Jan A Sørbø.