Nyttig informasjon om ishallbygging

Nyttig informasjon for de som ser på å bygge ishall/kretsen søker initiativtakere for flere ishaller i kretsen

I vedlagte link er det en del nyttg informasjon mhp initiativ for ishall i ulike kommuner.
Ikke alt passer for alle, så derfor viktig å se på ulike konsepter alt ettersom hva som passer.

Presentasjonene i linken er fra et ishall seminar i Oslo.

En del nyttig informasjoner (og presentasjoner ) om bygging av ishall, med alt fra driftkonsepter til energibruk, vant og innkjøp mm

Det er mange områder i kretsen hvor uttøvere ikke får mulighet til å oppleve gleden av ishockey og andre isidretter. Samtidig er det slik at hvis man skal kunne utøvevinteridrett i kystområdene i vår krets er det isidrett man har mulighet til å uttø ;ve i lokalmiljøet hvis det legges til rette for det. Aktivitet og helsegevinsten er også stor. Lokale initiativ i kommunene er viktig for å få ishall på plass, og viktig at innbyggerne flagger bhovet og mulighetene dette gir for aktivitet.

Lurer du/dere på noe mhp mulighet for ishall i din kommune, ta kontakt med ishockeykretsen på:
post@rogahockey.no

Så kan kretsen sammen med forbundet hjelpe dere med informasjon og muligheter rundt ishallbygging, og ikke minst de ulike konseptene som er tilgjengelig.

Sjekk som sagt også linken under fra ishall seminar i Oslo

http://www.oslo2022.oslo.kommune.no/hovedside/ishallseminar-article285533-60811.html#.VMJhSiFUD8g.email