Mønstrings samling for jenter født 2003-2007

Invitasjon til mønstringssamling for jenter født 2007 – 2003 helgen 4 – 5 mai

Vi har gleden av å invitere til mønstringssamling for alle jenter født 2007 – 2003 helgen lørdag 4. mai til søndag 5. mai. Program for samlingen vil bli sendt ut i uken før samlingen, men det blir is økter samt  off ice.

Samlingen avholdes på Nærbø i Nye Loen og er åpen for alle. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille. Vi ønsker at alle spillere skal ha en god opplevelse av kretssamlingene og det forutsettes at alle spillere har satt seg inn i RIHKs regler, vedlagt.

Vi ber om at samtlige melder seg på ved bruk av denne linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaMraWWbI6JLDqgmjCkc3oDGTr8QUyv3p81cZdcHsKEPTD-A/viewform?usp=sf_link

Påmeldingsfrist fredag 27.april 2019

For å holde orden i sysakene må påmelding skje via denne linken, og andre forsøk på påmelding vil dessverre ikke bli registrert/ansett som gjeldende.

 
Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen mandag 29.04.19 på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800

Innbetaling merkes med navn på deltager, mønstringssamling

Påmelding vil ikke være gyldig før innbetaling er foretatt. Det påpekes at påmeldingsavgiften ikke dekker overnatting. Spillere fra Kristiansand, Haugesund og Bergen slipper å betale påmeldingsavgiften.

Det er den enkeltes ansvar å ordne med overnatting under samlingen.

Spillerne har selv med tøy til off ice trening og fullt ishockeyutstyr.

Det vil bli servert frukt samt 1 varmt måltid pr dag. Ønsker man mer enn dette ber vi om at matpakke medbringes.

Vel møtt!

Hilsen

Rogaland Ishockey Krets

Anne Lene Hansen

Lagleder Team JU17

Mail:  annelenekristinh@gmail.com

Rogaland/Hordaland ishockeykrets takker Stamas og Sparebanken Vest for støtte i forbindelse med sonesamlingene/spillerutviklingssamlingene.