Lagbilde kretslag 2002

Bakerst fra venstre: Jone Haug Nygård, Per Holmaas Johansen, William Kuisma, Torstein Haukali, Håvard Bøe, Hermann Hagen, Øyvind Hundsnes, Ask Trettenes, Oskar Westre, Stian Klakegg, Martin Dalquist, Henrik Jacobsen, Dag-Rune Klakegg. Foran fra venstre: Thomas Viseth, Emil Sørvåg, Sander Ødegaard (A), Jonas S Haughom (A), Jørgen Forgaard, Aidan Walker, Eirik Haukali, Andre Strandborg (C), Theodor E. Solland, Thomas B. Lerang, Sindre Neverdahl. Ikke til stede: Kai Daniel Øye.