Kurs for lagledere

Etter forespørsel fra klubbene så setter Rogaland ishockeykrets opp kurs for lagledere. Det er ingen deltageravgift på kurset. Mål for kurset er en god gjennomgang av lagl eders oppgaver, utveksling av erfaringer og øke kompetansen i de stadig større klubbene i kretsen.

Det ble gjennomført et tilsvarende kurs ifjor og tilbakemeldingenen var at dette er nyttig, opplysende og viktig i rollen som lagleder.

Vi oppfordrer klubbene til å sende både nye og mer erfarne til dette kurset.

Påmelding via leder i egen klubb, eller den din klubb har identifisert som kontaktperson.
Påmelding så raskt som mulig, men senest innen 8/10.

Kurs for lagledere:
Dato: 15.10.2014. Kl. 18.00 til ca 21.00
Sted: Dnb Arena- bekreftelse på rom kommer
Materiell: Ny/revidert laglederbok (av kursholder- legges på kretsens sider)
Kursleder: Bent Johansen

Det blir enkel servering.
For påmelding og info:
Christine Lermo, 95116462, lermo@lyse.net