Kretssamling for jenter 22.-23. november

Uttak av spillere til kretssamling for jenter 22 – 23 november
Hovedtrener for ROHO Laura Rollins har tatt ut følgende spillere til kretssamling 22 – 23 november i Stavanger Ishall / Siddishallen

Navn, Klubb
Sofie Flyvholm Stavanger Hockey
Ena Nystrøm Stavanger Hockey
Andrea Andersen Stavanger Hockey
Susanne Andersen Stavanger Hockey
Emma Bergesen Stavanger Hockey
Sanna Flaa Bergen Ishockeyklubb
Karen Forgaard Stavanger Hockey
Maren Knudsen Nærbø Farmers
Emilie Olsen Stavanger Hockey
Lene Tendenes Stavanger Hockey
Ingrid Holstad Berge Stavanger hockey
Kristin Haveland Bergen Ishockeyklubb
Hedda Håvarstein Stavanger hockey
Elise Kristensen Stavanger hockey
Kaja Kristensen Stavanger hockey
Renee Kristola Stavanger hockey
Stine Myreng Kjellesvik Stavanger hockey
Else Nordskog Stavanger hockey
Karoline Pedersen Stavanger hockey
Johanne Skage Bergen Ishockeyklubb
Une B.Strandborg Stavanger hockey

Det at spillere blir tatt ut/ikke tatt ut til denne samlingen, betyr ikke at de samme blir tatt ut/ikke tatt ut senere. Alle spillere må kontinuerlig gjennom treninger/spill i egen klubb, samt deltakelse på kretscamp, vise at de har ferdigheter og holdninger som kreves for deltakelse på hver kretssamling.

Undertegnede vil ha tilbakemelding om du deltar/ ikke deltar med svarfrist 14 november. Dersom du ikke kan / vil delta, vil undertegnede ha en begrunnelse for dette. Tilbakemelding sendes til tone.l.olsen@lyse.net innen 14.november. NB: Vennligst svar til nevnte email-adresse og kun denne. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding.

Detaljert tidsplan vil komme senere, men det blir 5 isøkter og første starter lørdag kl. 10.00
Påmeldingsavgiften på Kr. 300,- pr. deltaker betales innen 14.november til Rogaland Ishockeykrets sin konto 3201.08.93800
Merkes med navn på deltaker, Jenter og fra hvilken klubb