Kretslagssamling U14 – 31. oktober – 1. nov

Invitasjon til kretslagssamling U14 – helgen 31. oktober – 1. november

Vi har gleden av å invitere til ny kretslagssamling for U14 helgen lørdag 31. okt. til søndag 1. nov. Program for samlingen vil bli sendt ut i uken før samlingen, men det blir 2 is økter til dagen, off ice, og vi håper også å få til en sosial del på lørdagskvelden.

Samlingen avholdes som sist i Stavanger Ishall og er åpen for alle. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille. Vi ønsker at alle spillere skal ha en god opplevelse av kretssamlingene og det forutsettes at alle spillere har satt seg inn i RIHKs regler, vedlagt.

Vi ber om at samtlige melder seg på ved bruk av denne linken:
>> PÅMELDING
Overnatting Clarion Hotel Energy tilbud 2015
Påmeldingsfrist fredag 23. oktober.

For å holde orden i sysakene må påmelding skje via denne linken, og andre forsøk på påmelding vil dessverre ikke bli registrert/ansett som gjeldende.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen fredag 23. oktober på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800
Innbetaling merkes med navn på deltager, årsklasse 2002, og fra hvilken klubb.
Påmelding vil ikke være gyldig før innbetaling er foretatt. Det påpekes at påmeldingsavgiften ikke dekker overnatting.

Det er den enkeltes ansvar å ordne med overnatting under samlingen.
Vi ønsker imidlertid å avklare interesse og muligheter for privat overnatting for spillere som kommer tilreisende. Uten å kunne gi løfter om løsninger ber vi følgelig om tilbakemelding, pr epost, dersom tilreisende er interessert i dette tilbudet.

For de som ønsker å bo på hotell vedlegges tilbud på overnatting fra Clarion Hotel Energy. For å få de nevnte prisene må bestillingen/bookingen merkes med SVGHOCKEY.

Program for GRUPPE A kretslagssamling 
Det blir et ganske hektisk program på is, og trenerne må stå på isen hele tiden. Guttene blir informert om at de skal kjøre egen oppvarming og cooldown mellom øktene og (får utdelt program som de kjører i fellesskap). I tillegg til ett måltid hver dag vil det være frukt tilgjengelig for spillerne.
Inndeling i grupper ved oppmøte.
Lørdag :
11.15 – 11.45 Registrering
12.15 – 13.15 Istrening gruppe 02A Isbane 2
13.45 – 14.15 Individuell Cooldown (Får program)
15.00 – 15.30 Matservering Gruppe 02A
16.00 – 16.15 Oppvarming (med trener)
16.45 – 17.45 Istrening Gruppe 02A Isbane 2
18.00 – 18.30 Egen Cooldown (Får program)
Søndag :
08.30 – 09.00 Felles oppvarming Gruppe 02A og 02B
09.30 – 10.30 Istrening Gruppe 02 A Isbane 1
10.45 – 11.00 Egen Cooldown
11.45 – 12.15 Matservering Gruppe 02A
12.45 – 13.15 Felles Off-ice Gruppe 02A og 02B (koordinasjon)
13.45 – 14.45 Istrening Gruppe 02A Bane 2
Vel møtt!

Hilsen
Leif W Solland Lagleder Team 2002 Tlf: 915 88 688
Karl-Andre Strandborg Lagleder Team 2002 Tlf: 907 35 935