Kretslagssamling U13

Invitasjon til kretslagssamling u13 – helgen 27 – 28 september

Første samling vil bli avholdt helgen 27-28 september i Stavanger Ishall. Mer detaljert program kommer senere, men det blir 2 isøkter til dagen, off ice m.m.

Samlingen er åpen for alle og vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille på samlingen. Det gjøres oppmerksom på at 2002-kullet er et stort kull, og det kan bli behov for å sette et øvre tak på antall deltakere. I så tilfelle vil deltakelse bli begrenset etter første mann til mølla prinsippet, og vi anbefaler derfor å foreta påmelding og innbetaling så raskt som mulig.

Vi ber om at samtlige melder på til laglederne på epost.
karl.andre.strandborg@em1.no
lwsolland@solland.no

I påmeldings eposten bes oppgitt: Navn, posisjon, klubb og kontaktinfo(Vi ser gjerne at tlf.nr. til spilleren også oppgis slik at vi har dette for helgen samlingen avholdes dersom noe skulle inntreffe).

For å holde orden i sysakene må påmelding skje til disse epostene, og andre forsøk på påmelding, facebook, til trenere, brev, faks el. vil dessverre ikke bli registrert/ansett som gjeldende. Påmeldingsavgift på 300,- pr deltager betales innen 15. september på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800
Innbetaling merkes med navn på deltager, årsklasse 2002, og fra hvilken klubb.

Påmelding vil ikke være gyldig før innbetaling er foretatt. Det påpekes at påmeldingsavgiften ikke dekker overnatting.

Spørsmål kan naturlig også rettes til laglederne.

Vel møtt!

Hilsen
Leif W Solland Lagleder Team 2002 Tlf: 915 88 688
Karl-Andre Strandborg Lagleder Team 2002 Tlf: 907 35 935

Rogaland/Hordaland ishockeykrets takker Stamas og Sparebanken