Kretslagssamling lørdag 17. – søndag 18. oktober

Det arrangeres kretslagssamling i Stavanger for spillere født 2001, lørdag 17. – søndag 18. oktober i
Stavanger.
Det blir 4-5 isøkter, off-ice, teori og mat. Programmet kommer senere.

Trenerne Petteri Lottila og Eirik Grafsrønningen har gjort et uttak til denne kretslagssamlingen. Men spillere
som ikke er tatt ut denne gangen kan bli tatt ut senere. Og spillere som er tatt ut nå er ikke garantert en plass
på kretslaget videre. Alle spillere må kontinuerlig gjennom treninger/spill i egen klubb, samt deltagelse på
kretslagssamling, vise at de har ferdigheter og holdninger som kreves for deltagelse på kretslaget.

Vi vil ha tilbakemelding på denne linken om du deltar/ikke deltar. Svarfrist er
07.oktober. Dersom du ikke kan delta, vil vi ha en begrunnelse for dette.

Har du spørsmål til samlingen 17.10-18.10 kan de rettes til lagleder Tommy Knudsen,
tommy.knudsen@lyse.net

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen 07. oktober på Rogaland Ishockeykrets sitt
kontonummer 3201.08.93800. Betalingen merkes med navn på deltager, årsklasse 2001, og fra hvilken
klubb

Følgende spillere er tatt ut til kretslagssamling i Stavanger 17.10.15-18.10.15 :

Løpere
William Kuisma Stavanger
Magnus Berge Stavanger
Marcus Arnesen Stavanger
Noah Arthun Stavanger
Sebastian Wølstad Stavanger
Anders Fosnes Stavanger
Asbjørn Ropeid Stavanger
Thomas Olsen Stavanger
Andre Strandborg Stavanger
Connor Klees Stavanger
Eskil Knudsen Nærbø
Endre Paulsen Stavanger
Espen Opsal Stavanger
Erik Nicolaysen Haugesund

Backer
Dennis Benediksen Stavanger
Johan Olsen Stavanger
Runar Pallesen Nærbø
Hans Jackob Eckhoff Stavanger
Henrik Andersen Stavanger
David Andre Meland Stavanger
Jonatan Torstensbø Stavanger
Adrian Falch Stavanger
Julius Kvandal Stavanger

Målvakter
Benjamin Boxill Stavanger
Karl Henrik Lermo Stavanger
Andre Nygård Stavanger