Kretslagssamling JU18 28.-29. nov

Invitasjon til kretslagssamling JU18 (1998 – 2000) – helgen 28.-29. november

Vi har gleden av å invitere til ny åpen kretslagssamling for JU18 ( 1998-2000) helgen 28.-29. november. Denne samlingen er åpen for alle i alders gruppen 1998 ,1999 og 2000.
Jenter yngre enn 2000 som skal på samling, ble kaldt inn til forrige samling og skal også delta på denne.

Hovedtrener for kretslaget er Eirik Haukali og hjelpetrener er Jørgen Forgaard

Program for samlingen blir sendt ut sammen med denne invitasjonen. Oppmøte vil være kl. 09:00 lørdag 28.11.15

Samlingen avholdes i Siddishallen og Stavanger Ishall er åpen for alle i den angitte alders gruppen. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille. Vi ønsker at alle spillere skal ha en god opplevelse av kretssamlingene og det forutsettes at alle spillere har satt seg inn i RIHKs regler, vedlagt.

Vi ber om at samtlige melder seg på ved bruk av denne linken: Benytte linken selv om du IKKE skal delta.
>> PÅMELDING

Overnatting Clarion Hotel Energy tilbud 2015

For å holde orden må påmelding skje via denne linken, og andre forsøk på påmelding vil dessverre ikke bli registrert/ansett som gjeldende.

Påmeldingsfrist / Svarfrist fredag 13.november.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen fredag 13. november på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800
Innbetaling merkes med navn på deltager, årsklasse JU18, og fra hvilken klubb.

Påmelding vil ikke være gyldig før innbetaling er foretatt. Det påpekes at påmeldingsavgiften ikke dekker overnatting. Det er den enkeltes ansvar å ordne med overnatting. For de som ønsker å bo på hotell vedlegges tilbud på overnatting fra Clarion Hotel Energy. For å få de nevnte prisene må bestillingen/bookingen merkes med SVGHOCKEY.

>> PÅMELDING

Program kretslagssamling JU18 28 – 29 Nov.

Lørdag 28/11

10.00 – 11.15 Istrening Siddishallen
11.45 – 12.45 Off-ice
13.00 – 13.30 Lunsj
14.15 – 15.15 Istrening Siddishallen
16.00 – 17.00 Istrening Isbane 2

Søndag 29/11

10.00 – 11.30 Off-ice
12.15 – 13.15 Istrening Siddishallen
13.45 – 14.15 Lunsj
15.00 – 15.30 Felles oppvarming
16.00 – 17.45 Kamp Siddishallen