Kretslagssamling gutter 2004 i november

sonesamling01 ute

Invitasjon til Kretslagssamling gutter 2004 helgen 26. – 27. november på Nærbø

Vi har gleden av å invitere til første kretslagssamling helgen 26. – 27. november.
Denne samlingen er åpen for alle gutter født i 2004 og avholdes på Nærbø i Nye Loen Ishall. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille!

Kretsen ønsker at alle spillere skal ha en god opplevelse på kretssamlingene og det forutsettes at alle spillere sammen sine foreldre har satt seg inn i RIHK’s regler, samt regler for laget, se vedlegg.

Dette er 1. samling av totalt 3 samlinger sesongen 2016/17. Så sett allerede av helgene for de neste samlingene: 1.-2. april og 6.-7. mai.

Trenere for 2004 kretslaget er Petteri Lottila og Eirik Grafsrønningen.
Se mer informasjon om dem her:

Petteri Lotilla og Eirik Grafsrønningen blir kretslagstrenere

Om Kretslagssamlingene:

Kretslaget/sonesamlinger har to mål som en del av spillerutviklingen:

a) Lage gode samlinger lokalt til en konkurransemessig pris med kretstrenerapparatet, som både stimulerer spilleren, gir spillerutvikling og viser “what it takes”.

b) Til slutt (U15 året) få fram et godt kretslag som har som målsetting å alltid være med å spille om medalje i mesterskapet.

De første samlingene er åpne samlinger der alle som ønsker å prøve seg på kretslagsamlinger er velkomne til å stille, men det forutsettes at man er motiverte og følger reglene. På slutten av U14 eller i løpet av U15, kan man også kunne reise på en treningsturnering el. og planlegger for det. Til dette dekker spillerne stort sett kostnadene selv. For de spillere som blir uttatt til selve U15 NM har man som mål at deltagelsen skal være gratis, reise, opphold reiseantrekk osv.

Men det er en stund til U15, så først er det viktig med gode samlinger, utvalget av spillere er fra Kristiansand til Bergen.

Vi ber om at samtlige melder seg på ved bruk av denne linken:

https://docs.google.com/forms/d/1RtaoKoF7cWD-mdvuEHe96hMJddrAk0l5PNyTvmv76HI/edit

NB! SISTE FRIST FOR PÅMELDING ER MANDAG 14.11.16!

For å holde orden må påmelding skje via denne linken. Andre forsøk på påmelding vil dessverre ikke bli registrert/ansett som gjeldende.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen mandag 21.11.16 på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer: 3201.08.93800
Innbetaling merkes med navn på deltager, årsklasse 2004, og fra hvilken klubb.

Påmelding vil ikke være gyldig før innbetaling er foretatt.

Det påpekes at påmeldingsavgiften ikke dekker overnatting. Det er den enkeltes ansvar å ordne med overnatting. For de som ønsker å bo på hotell i Stavanger, kan Clarion Hotel Energy være et alternativ. Man kan da benytte bestillingskode SVGHOCKEY for å få rabatterte priser. Det finnes også andre hotell nærmere Nærbø.

Program for samlingen vil bli sendt ut etter at påmeldingsfristen er gått ut.
Det vil bli lagt opp til gode treninger både på og av is.

Oppmøte vil være lørdag 26.11. kl. 13:00 og samlingen avsluttes søndag 27.11. kl. 16:00.

Viktig at spillerne:
– Møter uthvilte til samling
– Har lest igjennom reglene
– Har med fullt hockey utstyr, skøytebeskyttere og slipte skøyter
– Hjelm merket med navn
– Tøy til å varme opp/ned i og til off ice inne og ute
– Gode joggesko
– Håndkle

Vel møtt!

Hilsen ROHO Ishockeykrets,
Lagledere;
Gunn Olsson: gunn@frode-olsson.no
Lars Hagen: hr.lars.hagen@gmail.com

Dokumenter_

>> rihk-regler-spillerne

>> lagregler-spillerne-team-2004