Kretslagssamling for 2002 – helgen 9 -10 april

Invitasjon til kretslagssamling for 2002 – helgen 9 -10 april 2016
Vi har gleden av å invitere til ny kretslagssamling for 2002 årskullet helgen 9. – 10. april. Samlingen avholdes i Bergen, på Iskanten, og er åpen for alle.

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille. Program for samlingen vil bli sendt ut rett over påsken og vi satser på minst 2 is økter til dagen, off ice m.m. Oppstart blir tidlig lørdag slik at tilreisende må påregne å ankomme Bergen fredag kveld.

Vi ønsker at alle spillere skal ha en god opplevelse av kretssamlingene og det forutsettes at alle spillere har satt seg inn i RIHKs regler, vedlagt. Det vil være lagledere tilstede under de planlagte sportslige aktivitetene. For øvrig legges det til grunn at spillerne har voksen tilsyn fra egen klubb.
>> Vi ber om at samtlige melder seg på ved bruk av denne linken:
Vennligst fyll ut fullstendig informasjon i linken.

For å holde orden i sysakene må påmelding skje via denne linken, og andre forsøk på påmelding vil dessverre ikke bli registrert/ansett som gjeldende.

Påmeldingsfrist torsdag 31. mars.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen 31. mars på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800
Innbetaling merkes med navn på deltager, årsklasse 2002, og fra hvilken klubb.
Påmelding vil ikke være gyldig før innbetaling er foretatt. Det påpekes at påmeldingsavgiften ikke dekker overnatting eller kost utover frukt og lunch lørdag og søndag.

Det er den enkeltes ansvar å ordne med overnatting og transport. Vi oppfordrer de enkelte lagene til å legge opp til mest mulig felles transport. For de som ønsker å bo på hotell har vi fått tilbud på overnatting på Scandic Bergen City fredag til søndag 8-10 april. Enkeltrom kr 630, dobbeltrom kr 830, trippelrom kr 1050.
Ved booking knyttes bestillingen mot Hordaland Ishokeykrets for å få fremforhandlede priser.

Vel møtt!

Hilsen
Leif W Solland Lagleder Team 2002 Tlf: 915 88 688,
Karl-Andre Strandborg Lagleder Team 2002 Tlf: 907 35 935