Kretscamp Team 2002 5.-6. november 2016 på Nærbø

Det arrangeres kretscamp i Nye Loen på Nærbø lørdag 5. og søndag 6. november for Rogaland/Hordaland Team 2002.

Basert på vurdering av ferdigheter og holdninger ifm tidligere samlinger/treninger, blir det foretatt et uttak av spillere til denne campen. Det at spillere blir tatt ut/ikke tatt ut til denne campen, betyr ikke at de samme blir tatt ut/ikke tatt ut senere. Alle spillere må kontinuerlig gjennom treninger/spill i egen klubb, samt deltagelse på kretscamp, vise at de har ferdigheter og holdninger som kreves for deltagelse på hver kretscamp/kamper.

Drøfting
Basert på observasjoner og vurderinger gjort under tidligere camper/treninger, er følgende spillere herved tatt ut for deltagelse på kretscamp 5.-6. november:

Keepere
 Aiden Walker
 Sindre Neverdahl
 Thomas Viseth
Utespillere
 Theodor Erevik Solland
 Sander Ødegaard
 Håvard Bøe
 Per Johansen Holmaas
 Andre Strandborg Bjelland
 William Kuisma
 Jone Haug Nygård
 Torbjørn Eliassen
 Torstein Haukali
 Oskar Westre
 Endre Galta Lyngdal
 Martin Dybdal‐Dahlquist
 Henrik Jacobsen
 William Olsvik
 Ask Trettenes
 Jonas Slettebø Haugholm
 Emil Lindstrøm Sørvåg

 Hermann Hagen
 Kai Daniel Øye
 Samuel Klungtveit
 Øyvind Hundsnes
 Stian Klakegg
 Brage Solheim
Undertegnede vil ha tilbakemelding om du deltar/ikke deltar med svarfrist 31. oktober. Dersom du ikke kan/vil delta, vil undertegnede ha en begrunnelse for dette.
Tilbakemelding sendes til lwsolland@solland.no innen mandag 31. oktober.NB: Vennligst svar til nevnte email-adresse og kun denne. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding.

Program for samlingen finner dere vedlagt.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen 31. oktober på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800
Merkes med navn på deltager, årsklasse 2002, og fra hvilken klubb.

Konklusjon
Nevnte spillere er herved tatt ut til å delta på kretscamp Team 2002 som arrangeres på Nye Loen, Nærbø 5.-6. november. Tilbakemelding sendes til lwsolland@solland.no innen 31. november.

Last ned program-kretssamling-5-6-november