Kravene til obligatorisk trenerutdanning i norsk ishockey

Petteri-Lottila-instruerer

Rogaland Ishockeykrets minner om kravene til obligatorisk trenerutdanning i norsk ishockey. Det har som klubbene har vært informert om siden 2012, vært en treårig innføring på dette, og i 2015 innføres siste del av kravene for de eldre klassene.

Men mest av alt så er dette et ønske om en kompetanseheving som skal komme spillerne og klubbene til gode, og i tillegg være til glede for trenrne selv i deres oppgaveutførelse.

Under er kravene til trenerutdanning i norsk ishockey:

U8-U10 : Introkurs
U11-U13 : Trener I kurs
U14-U18 Trener II kurs (minst påbegynt kurset) (Krav gjeldende fra Des 2015)
U20-SR : Trener III kurs (Krav gjeldende fra Des 2015)

Ikke minst regiuonalt har Rogaland Ishockeykrets identifisert trenerutdanning som en velig viktig faktor for å kunne heve nivået. Derfor har det regionalt vært satt inn mye midler på å tilby nødvendige kurs, slik at alle har hatt mulighet til å tilegne seg trenerkompetanse som forbundet og vi alle er enige om er viktig for spillernes og klubbenes utvikling.

Sist sesong ble det tilrettelagt for og gjennomført 3 stk introkurs og 2 stk trener I kurs i løpet av sesongen, i tillegg gjennomførte forbundet Trener 2 kurs i vår region.

Vi er fortsatt av den oppfatning at langsiktig kompetanseheving på trenersiden, og gode miljøer for læring og utveksling av erfaringer, er noe av det viktigste som kan gjøres for å styrke både spillerutvikling og klubbutvikling i regionen. Det å sette opp slike arenaer har vært viktig for kretsen de siste tre årene, slik at alle som har ønsket har kunnet videreutvikle seg, og det vil også være viktig i de kommende sesongene.

* Vi vil kommende høst sette opp Trener 1 kurs, og Introkurs relativt tidlig på sesongen, September og Oktober. Slik sett viktig så er det viktig at klubbene identifiserer og går igjennom slik at alle trenerne får tatt kursene.
* Det er viktig at klubbene sender sine kvalifiserte deltagere til Forbundets Trener II og Trener III kurs.
* Vi vil også prøve å få på plass et målvaktstrenerkurs, for trenere, ikke den spesielle målvaktstreneren, men opplæring som bør være nyttig for trenere generelt.
* Isbjørn coach samlingene vil fortsette, og vil være viktig del av ytterligere kompetansehveing og ikke minst et trener kollegialt nettverk for gode faglige diskusjoner.
* Vi vil fortsette med å sette opp ad hoc Trenerforedrag, som kan gi faglig påfyll, når vi har besøk i regionen, ved kretslagssamlinger osv. Vi tror disse foredragene er nyttig påfyll og inspirasjon.

Er det noe du lurer på som trener eller klubbleder, så nøl ikke med å ta kontakt med kretsen.