Klepp Ishockeyklubb er etablert

Ny Ishockeyklubb i kretsen, Klepp Ishockeyklubb er etablert Klepp ishockeyklubb stiftet 20/3-2014 er tatt opp av Norges idrettsforbund og er nytt medlem av Rogaland Ishockeykrets.

leder@kleppishockeyklubb.no
nestleder@kleppishockeyklubb.no
sekretaer@kleppishockeyklubb.no
sportslig-ansvarlig@kleppishockeyklubb.no
juniorene@kleppishockeyklubb.no
seniorene@kleppishockeyklubb.no
dugnadsansvarlig@kleppishockeyklubb.no
medlemsansvarlig@kleppishockeyklubb.no
oekonomiansvarlig@kleppishockeyklubb.no
sponsor@kleppishockeyklubb.no
vara1@kleppishockeyklubb.no
vara2@kleppishockeyklubb.no

Samleadresse for hele styret under et er – styret@kleppishockeyklubb.no

Kretsen ønsker klubben lykke til.