Isbjørnprosjektet vår/sommer 2016

Viktige samlingsdatoer i Isbjørnprosjektet vår/sommer 2016
Viktige datoer i Isbjørnprosjektet. En oversikt over samlinger for Gutter 2001, Gutter 2000, Gutter 1999 og Jenter 1999-2001.

Gutter 2001 (U16)
Et antall spillere (+/- 50) vil bli invitert til et opplegg som inneholder tre samlinger med variert trening, sannsynligvis ved Toppidrettsenteret / Norges Idrettshøgskole i Oslo. Datoer vil være:
• 16. – 17. april
• 28. – 29. mai
• 27. – 29. juni
Det vil være en egenandel på kr. 1500,- for deltagelse i prosjektet. Uttak skjer ca. 1. april.
Spillerne oppmuntres i tillegg til å melde seg til Eliteleiren i uke 31, dvs. 31. juli – 6. august.

Gutter 2000 (U17)
Ca. 30 spillere vi bli invitert til et omfattende opplegg. Innhold i tilbudet:
a) To 2-dagers barmarksamlinger i løpet av våren
• 30. april – 1. mai
• 28. – 29. mai
b) Samling i Vierumäki, Finland under ledelse av finske U18-landslagstrenere 1. – 9. juli (is og barmark)
c) En ukes samling under Eliteleiren uke 32 (7. – 13. august) (Is og barmark)
Dette vil gi 20 samlingsdager i løpet av våren/sommeren. Deltageravgiften vil dekke reise, kost, opphold, instruksjon. Egenandel vil være 7500 kr. Uttak skjer etter avsluttet U16-sesong, dvs. ca. 10. april.

Gutter 1999 (U18)
Ca. 20 spillere inviteres til et opplegg bestående av tre 2-dagerssamlinger på våren samt en ukes treningsleir i uke 31 på Eliteleiren, Hamar. Egenandel kr. 2990 kr. Datoer for samlingene:
• 30. april – 1. mai
• 28. – 29. mai
• 27. – 29. juni
• 31. juli – 6. august (Eliteleiren)

Jenter U18 (1999 – 2001)
Ca. 25 spillere vi bli invitert til et omfattende opplegg. Innhold i tilbudet:
a) To 2-dagers barmarksamlinger i løpet av våren
• 30. april – 1. mai
• 28. – 29. mai
b) Samling på Lillehammer (is og barmark) 27. juni – 1. juli (Is og barmark)
c) En ukes samling under Eliteleiren uke 32 (7. – 13. august) (Is og barmark)
Dette vil gi 18 samlingsdager i løpet av våren/sommeren. Deltageravgiften vil dekke reise, kost, opphold, instruksjon. Egenandel vil være 5490 kr. Uttak skjer etter avsluttet sesong, dvs. ca. 10. april.