INVITASJON TIL TRENER III KURS 2019

Norges Ishockeyforbund har gleden av å invitere til Trener III-kurs.

Del en vil foregå i Vierumäki, Finland, samtidig med en Isbjørnsamling og være en blanding av teori og praksis på is og off-ice. Enkelte av forelesningene vil bli holdt (på engelsk) av personell fra Finland sitt ishockeyforbund.

Del to vil bli avholdt på Østlandet høsten 2019.

Kurset er todelt og avvikles som følger:

Del 1:  23. – 29. juni

Del 2:  Oktober/november (fredag – søndag) på Østlandet, eksakt helg bestemmes senere.

Kursinnhold:

 • Etikk
 • Kampanalyse
 • Forberedelse til- og gjennomføring av mesterskap/sluttspill
 • Spillestil/spilleide
 • Målsetting på kort og lang sikt
 • Hvordan gi konstruktiv feedback til spillerne
 • Effektiv kommunikasjon
 • Forsvarsspill
 • Angrepsspill

Kursavgift

Kursavgiften for del 1 er på kr. 5.000,- og inkluderer:

 • Full pensjon i dobbeltrom
 • Undervisning
 • Materiell

Deltagere som ønsker enkeltrom betaler kr. 1000,- ekstra, totalt kr. 6000,-.

I tillegg kommer flyreise på kr. 3000.-.

Kursavgiften for del to er på kr. 2500,- og inkluderer:

 • Full pensjon i dobbeltrom
 • Undervisning
 • Materiell

Deltagere som ønsker enkeltrom betaler kr. 500,- ekstra, totalt kr. 3000,-.

Deltagere som bor privat betaler kr. 2000,-.

Påmelding

Påmelding på vedlagte påmeldingsskjema innen onsdag 24. april. Kursavgiften skal betales på faktura som du får tilsendt etter at din påmelding er bekreftet.

Primo mai vil du få bekreftelse på din deltagelse. Plassbegrensning – ved oversøkning forbeholder NIHF seg retten til å plukke ut antall deltagere.

Krav til deltagelse

Trener II + 2 års praksis som trener.

Eksamen

I tiden mellom del 1 og del 2 skal det skrives en individuell oppgave. Oppgaven vil bli gitt i løpet av

del 1 og skal være innlevert før del 2. Vurderingskriteriet er bestått/ikke bestått.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 48 10 11 36 eller e-post: aml@hockey.no

Vi ser fram til å motta din påmelding.