INVITASJON TIL TRENER II-KURS 2019

Norges Ishockeyforbund har gleden av å invitere til Trener II kurs. Kurset er todelt med en blanding av teori og praksis og avvikles som følger:

Del 1:  Sted:   Lillehammer

Dato:   12. – 16. juni 2019

Kursavgift for opphold i dobbeltrom er på kr. 3800,-.

Kursavgift for opphold i enkeltrom er på kr. 4800,-.

Del 2:  Sted:   Oslo

Dato:   Høst 2019 (lørdag – søndag, datoer fastsattes senere)

Kursavgift med overnatting i enkeltrom er på kr. 2000,-.

Kursavgift med overnatting i dobbeltrom er på kr. 1500,-.

Deltagere som bor privat betaler kr. 1000,-.

Kursavgiften inkluderer:

– opphold

– undervisning

– materiell

Betaling skal skje på faktura som du får tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

Krav til deltagelse:    Trener I + 1 års praksis som trener.

Innhold del 1:

Teknisk/taktiske emner

 • Å score mål
 • Å spille back
 • Skøyteteknisk trening
 • Effektiv istrening
 • Dropper
 • Spill i over- og undertall
 • Situasjonsbestemte roller
 • Spillesystemer
 • Lagledelse og coaching
 • Antidoping

Innhold del 2:

Ressurstrening

 • Styrketrening
 • Utholdenhetstrening
 • Hurtighetstrening
 • Spensttrening
 • Trening av stabilitet og mobilitet
 • Arbeidskrav og kapasitetsprofil
 • Praksis

Påmelding på vedlagte skjema innen fredag 3. mai 2019.

Norges Ishockeyforbund forbeholder seg retten til å plukke ut deltagere hvis antallet er overskredet ved påmeldingsfristens utløp.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 48 10 1 36 eller e-post: aml@hockey.no

Påmeldingen sendes til aml@hockey.no

Vi ser fram til å motta din påmelding.