Invitasjon til sonesamling for gutter 2001, 5-6 september

IMG 4673

Invitasjon til sonesamling for gutter 2001, Rogaland/Hordaland Ishockeykrets
Det arrangeres sonesamling i Stavanger for spillere født 2001, lørdag 5 – søndag 6. september.

Det vil bli isøkter, off-ice, teori og mat. Detaljert tidsplan kommer senere.

  • Denne samlingen er den første for oss som ikke er åpen. Basert på vurdering av ferdigheter ogholdninger ifm tidligere samlinger/treninger, har det blitt foretatt et uttak av spillere til denne campen. Det at spillere blir tatt ut/ikke tatt ut til denne campen, betyr ikke at de samme blir tatt ut/ikke tatt ut senere. Alle spillere må kontinuerlig gjennom treninger/spill i egen klubb, samt deltagelse på kretscamp, vise at de har ferdigheter og holdninger som kreves for deltagelse på hver kretscamp/kamper.
  • Basert på observasjoner og vurderinger gjort i eget lag og under tidligere camper, er følgende spillere herved tatt ut for deltagelse på kretscamp
  • Se på listen om ditt navn står oppført. Vi vil ha tilbakemelding om du deltar/ikke deltar med svarfrist lørdag 29. august. Dersom du ikke kan/vil delta, vil vi ha en begrunnelse for dette.

Tilbakemelding innen lørdag 29. august på denne linken:

Tommy Kudsen tommy.knudsen@lyse.net (ikke Stavanger) og
Svein Ove Andersen SveinOve.Andersen@bakerhughes.com (Stavanger).
NB: Vennligst meld på til nevnte link. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding, tilbakemelding eller melding om forfall.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen lørdag 29. august på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800 Merkes med navn på deltager, årsklasse 2001, og fra hvilken klubb
Påmelding er ikke godkjent før betaling er gjennomført.

Program

Lørdag Oppmøte 11:00
Off is 11:15 12:15
IS 13:00 14:30
Mat
Teori 15:20 16:30
IS 17:00 19:00
Jogg+Stretch
Dush+Rydding

Søndag

Off is 10:15 11:00
IS 11:30 13:00

Mat
Teori 14:00 15:00
IS 15:45 17:00
Jogg+Stretch
Dush+Rydding

ER KLAR 5Min FØR IS,Å GJENNOMGÅ ISØKT!!