Invitasjon til sonesamling #3, U14

Det arrangeres sonesamling i Nye Loen på Nærbø for spillere i klassen U14 (født 2001) lørdag 14 – søndag 15. juni. Det vil bli minimum 4 isøkter, off-ice, teori og mat. Detaljert tidsplan kommer senere.

Påmeldingsavgift på 300,- pr deltager betales innen 9. juni på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800

Merkes med navn på deltager, årsklasse 2001, og fra hvilken klubb

Påmelding til: Tommy Kudsen tommy.knudsen@lyse.net (ikke Stavanger) og Svein Ove Andersen SveinOve.Andersen@bakerhughes.com (Stavanger) innen 9. juni.

NB: Vennligst meld på til nevnte email-adresser og kun disse. SMS, Facebook og lignende vil ikke regnes som påmelding.

Oppgi navn, klubb og kontaktinfo i påmeldings-mail.