Invitasjon til Regions samling for JU16 i Stavanger

Norges Ishockeyforbund Region Sørvest inviterer til samling i DNB Arena .
Treningene vil foregå lørdag 11. og søndag 12. november 2023.

Vi ønsker å invitere jenter født 2008-2010. Invitasjonen er åpen for utøvere fra alle klubber tilknyttet regionen.

Vi ønsker å presisere at de utøverne som har egen målsetting om å være kandidater til sesongens regionlag for JU16 må prioritere å delta på samlingen. Utøvere som samme helg er opptatt med «landslagsoppdrag» eller har fått innvilget søknad søknad pga annen årsak har gyldig frafall.

Ta med dere det utstyret dere trenger til samlingen. Det bør inneholde klær til oppvarming ute, off-ice trening, utstyr til is økter, 2 køller, hjelm og strømper. Husk å slipe skøytene før samling.

Lørdag: 11.november 2023
Oppmøte i DNB Arena kl.12.00

Søndag: 12.november 2023
Avslutning ca.kl.16.00
I løpet av helgen vil der bli 4 is økter, samt annen aktivitet.

Påmeldingsfrist:
Spillere som ønsker å delta må melde seg på innen fredag 3.november.

PÅMELDINGS INFO:
Påmelding til samlingen skjer via denne LINK:

EGENANDEL FOR SAMLINGEN!
Egenandelen som må betales ved påmelding er satt til kr.500,- og skal innbetales til NIHF Region SørVest sin konto 3201.08.93800. Må være innbetalt senest mandag 06.11.23. Merk innbetaling med Spillers navn!!!