Invitasjon til kretslagssamling U14 – helgen 5.-6. september

 Vi har gleden av å invitere til ny kretslagssamling for U14 helgen 5.-6. september.
Program for samlingen vil bli sendt ut i løpet av uke 36, og vi satser på 2 is økter til dagen, off ice m.m.

Samlingen avholdes som sist i Stavanger Ishall og er åpen for alle. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille. Vi ønsker at alle spillere skal ha en god opplevelse av kretssamlingene og det forutsettes at alle spillere har satt seg inn i RIHKs regler, vedlagt.

Vi ber om at samtlige melder seg på ved bruk av denne linken
Vennligst fyll ut fullstendig informasjon i linken.

For å holde orden i sysakene må påmelding skje via denne linken, og andre forsøk på påmelding vil dessverre ikke bli registrert/ansett som gjeldende.

Påmeldingsfrist fredag 28. august.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen fredag 28. august på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800
Innbetaling merkes med navn på deltager, årsklasse 2002, og fra hvilken klubb.

Påmelding vil ikke være gyldig før innbetaling er foretatt. Det påpekes at påmeldingsavgiften ikke dekker overnatting. Det er den enkeltes ansvar å ordne med overnatting. For de som ønsker å bo på hotell vedlegges tilbud på overnatting fra Clarion Hotel Energy. For å få de nevnte prisene må bestillingen/bookingen merkes med SVGHOCKEY.

RIHK regler spillerne
Tilbud_overnatting_2015

Program for krestlagssamling U14 Gutter – 5 – 6 september 2015 V02