Invitasjon til kretslagssamling U13 gutter – helgen 5.-6. september

maal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå inviterer vi til kretslagssamling for U13 helgen 5.-6. september.
Mer detaljert program med tidspunkter kommer senest onsdag 02.09.15, men vi satser på 2 is
økter til dagen, off ice m.m.

Samlingen avholdes i Stavanger Ishall og er åpen for alle. Vi håper at så mange som mulig
har anledning til å stille.

Vi ber om at samtlige melder seg på ved bruk av denne linken:
Påmeldingfrist er mandag 31. august.
Vennligst fyll ut fullstendig informasjon i linken.

For å holde orden i sysakene må påmelding skje via denne linken, og andre forsøk på
påmelding, facebook, brev, faks epost el. vil dessverre ikke bli registrert/ansett som gjeldende.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen onsdag 2. september på Rogaland
Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800

Innbetaling merkes med navn på deltager, årsklasse 2003, og fra hvilken klubb.
Påmelding vil ikke være gyldig før innbetaling er foretatt. Det påpekes at påmeldingsavgiften
ikke dekker overnatting. Det er den enkeltes ansvar å ordne med overnatting. For de som
ønsker å bo på hotell vedlegges tilbud på overnatting fra Clarion Hotel Energy. For å få de
nevnte prisene må bestillingen/bookingen merkes med SVGHOCKEY.

Last ned:
RIHK regler spillerne

Hockey_tilbud_2015

Program samling sep 2015

Vel møtt!
Hilsen laglederne

Kjetil Andreas Hansen Mobil: 99 69 86 30 Mail: kah@haugnett.no
Rune Femsteinevik Mobil: 93 03 25 34 Mail: rune.femsteinevik@subsea7.com