Invitasjon til kretslagssamling Jenter født 2003 -2002 – 2001

Vi har gleden av å invitere til åpen kretslagssamling for Jenter født i 2003 – 2002 – 2001 helgen 26-27 SEPTEMBER

Det er gledelig ha Jørgen Forgaard ombord som trener for dette kretslaget. Han er også hjelpetrener på JU18 kretslaget.

Program for samlingen vil bli sendt ut i begynnelsen av uke 36 , og vi satser på 2 is økter hver dag, off ice m.m. Oppmøte vil være kl. 12:00 lørdag.

Samlingen avholdes i Stavanger Ishall Bane 2 og er åpen for alle i den angitte alders gruppen. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille. Vi ønsker at alle spillere skal ha en god opplevelse av kretssamlingene og det forutsettes at alle spillere har satt seg inn i RIHKs regler, vedlagt.
Vi ber om at samtlige benytter denne linken om man skal melde seg på eller ikke skal delta:
Grunnen til at vi ønsker at alle svarer uansett er at da får vi en oversikt over hvilke jenter som faller inn under denne aldersgruppen.

For å holde orden må påmelding skje via denne linken, og andre forsøk på påmelding vil dessverre ikke bli registrert/ansett som gjeldende.

Påmeldingsfrist / Svarfrist fredag 04. september.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen fredag 04. september på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer 3201.08.93800
Innbetaling merkes med navn på deltager, årsklasse Jenter 01-03, og fra hvilken klubb.

Program kretslagssamling Jenter 2001 – 2003

Lørdag 26.09

11.15 Oppmøte/registrering
11.40 – 12.00 Oppvarming
12.15 – 13.30 Istrening (Bane 2)
13.40 – Ca. 14.15 Off ice (styrkerommet)
14.30 – 16.00 Middag og pause
16.00 Oppvarming
16.30 – 17.45 Istrening (Siddishallen)
17.55 – 18.10 Cool down

Søndag 27.09

09.30 – 09.45 Felles oppvarming
10.00 – 11.15 Istrening (Bane 2)
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 14.00 Istrening (Siddishallen)
14.10 – 15.00 Off ice (styrkerommet)