Invitasjon til keepersamling


Invitasjon til keeper samling helgen 31/8 – 1/9.2019
U11 – U15 jenter og gutter. Klokken 9 – 14 begge dager

Vi har gleden av å invitere til keeper samling helgen lørdag 31.august til søndag 1.september.

Denne samlingen er åpen for alle U11 til U15 jenter og gutter. Program for samlingen vil bli sendt ut i uken før samlingen, men det skal avvikles økter på is og barmark.

Samlingen avholdes i Stavanger Ishall. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å stille. Vi ønsker at alle spillere skal ha en god opplevelse av regions samlingene og det forutsettes at alle spillere har satt seg inn i RegionSørVest’s  regler, vedlagt.

Vi ber om at samtlige melder seg på ved bruk av denne linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJusSajE-vMUZOU8g7nAjm3nrsH_w5sz4KkMiGNe3Ilh9x-w/viewform?usp=sf_link

Påmeldingsfrist fredag 23.08. 2019

For å holde orden må påmelding skje via denne linken, og andre forsøk på påmelding vil dessverre ikke bli registrert/ansett som gjeldende.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen mandag 25.08.19 på RegionSørVest  sitt kontonummer 3201.08.93800

Innbetaling merkes med navn på deltager, Keepersamling

Påmelding vil ikke være gyldig før innbetaling er foretatt. Det påpekes at påmeldingsavgiften ikke dekker overnatting. Spillere fra Kristiansand, Haugesund og Bergen betaler ikke påmeldingsavgift men bekoster selv egne reisekostnader og overnatting.

Det er den enkeltes ansvar å ordne med overnatting under samlingen.

Spillerne har selv med tøy til off ice trening og fullt ishockeyutstyr.

Det vil bli servert frukt samt 1 varmt måltid pr dag. Ønsker man mer enn dette ber vi om at matpakke medbringes.