Innspill reglementsendringer

Innspill Reglementsendringer 2014/2015 – forslag – Frist 13/3.

Vennligst se vedlagt informasjon om prosedyre rundt innspill til Reglementsendringer fra forbundet
Frist for innsendelse av forslag til forbundet er 13/3.

Forslag fra klubb eller krets skal være styrebehandlet. Klubber kan spille inn endringsforslag og kretsene kan spille inn. Forslag til endringer skal begrunnes.

Det vil være en høringsperiode fra 13/3 til 9/4. Beslutninger tas i forbundsstyremøtet 23/4.
Hvis noen av dere har saker som man ønsker kretsen skal behandle/foreslå i denne sammenheng, så må dette spilles inn til kretsen innen 24/2, slik at vi kan styrebehandle det påfølgende uke.

Se ellers vedlegg fra forbundet.

[wpdm_file id=21]