Innkalling til særkretsting i Rogaland Ishockeykrets

Særkretstinget avholdes onsdag 22.mai 2019 i DnB Arena kl.18.00.

Innkalling er sendt ut til alle klubber i kretsen innenfor 1 måneds fristen. Alle saksdokumenter blir utsendt direkte til klubbene 15.mai 2019 og deretter publisert på kretsens nettside dagen etter.

Saksdokumenter:

Klubbenes representanter på tinget skal være valgt på årsmøtet i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

Vi ber om at alle klubber melder inn hvem som vil representere klubbben på tinget ved å sende en e-post til særkretsens leder senest dagen før tinget avholdes.

Velkommen til årets ting.

Styret.