INNKALLING TIL KRETSTING ROGALAND ISHOCKEYKRETS

 
 

Det innkalles herved til kretsting til ovennevnte tid og sted. Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må sendes styret v/undertegnede (elisabeth.faret@uis.no) senest 2 uker før datoen for kretstinget, dvs. senest 8. mai. Fullstendig saksliste sendes ut ved e-post 15. mai, dvs. 1 uke før kretstinget.

 

 

 

Med tillegg av saker som blir innmeldt til behandling kommer saksliste til å være:

1.Åpning ved kretsleder Elisabeth Faret

2.Godkjenne de fremmøtte representantene.

3.Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

4.Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

5.Behandle årsberetning.

6.Behandle regnskap for Rogaland ishockeykrets i revidert stand.

7.Fastsette kontingent.

8.Behandle budsjett for Rogaland ishockeykrets

9.Behandle innkomne forslag (foreløpig liste)

9.1Lov endringsforslag: Slett bestemmelse § 12, p) i nåværende lov slik at punkt q) blir punkt p).

9.2(Evt, andre forslag)

10.Foreta følgende valg:

a)Leder for styret – 2 år

b)Nesteleder for styret – 1 år (Suppleringsvalg)

c)Sekretær – 2 år

d)Kasserer – 2 år

e)Leder for rekruttering og utdanning (ikke på valg)

f)Leder for kretslag – 2 år

g)Leder for jentesatsing (ikke på valg)

h)Leder for keepersatsing – 1 år (Suppleringsvalg)

i)Leder for dommere – 1 år

j)Leder for serie – 1 år

k)Leder for PR & Info – 1 år

l)2 varamedlemmer – 1 år

m)2 revisor med stedfortreder – 1 år

n)Representanter til forbundstinger (NIHF)

o)Representanter til Idrettskretstinger (RIK)

p)Valgkomiteen med leder og 2 medlemmer – 1 år

11.Avslutning ved kretsleder

 

Har du forslag til kandidater til valg, send disse snarest til valgkomitéens leder Patrick J. Maloney på e-post: maloney@online.no

 

 

 

For Rogaland Ishockeykrets

 

Leder Elisabeth Faret