G2005 Kretssamling

Vi har gleden av å invitere til kretslagssamling helgen 12. – 13. mai. Denne samlingen er åpen for alle guttespillere født i 2005 og avholdes på Nærbø i Nye Loen.

Dette er første samling for årskullet og starten på en sportslig reise frem mot kretslagsturnering i 2020. Viktig at man svarer i påmeldingsskjemaet også om man ikke har anledning til å stille, og begrunner hvorfor.

Påmelding:
Vi ber om at samtlige melder seg på ved bruk av denne linken:
https://goo.gl/forms/TKhDo1hufW39uhE02

For å holde orden må påmelding kun skje via denne linken. Andre forsøk på påmelding vil dessverre ikke bli registrert/ansett som gjeldende.

Påmeldingsavgift på 500,- pr deltager betales innen tirsdag 05.05.18 på Rogaland Ishockeykrets sitt kontonummer: 3201.08.93800
Innbetaling merkes med navn på deltager, årsklasse 2005, og fra hvilken klubb.

Påmelding vil ikke være gyldig før innbetaling er foretatt.

NB! Innbetalt påmeldingsavgift blir kun refundert inntil 4 dager før samlingsstart.
Dette skyldes frister for bestilling av mat osv.

Overnatting:
Det påpekes at påmeldingsavgiften ikke dekker overnatting. Det er den enkeltes ansvar å ordne med overnatting. For de som ønsker å bo på hotell i Stavanger, kan Clarion Hotel Energy være et alternativ. Man kan da benytte bestillingskode SVGHOCKEY for å få rabatterte priser. De nærmeste hotellene til Nærbø er å finne på Bryne.

Program:
Program for samlingen vil bli sendt ut etter at påmeldingsfristen er gått ut. Det vil bli lagt opp til gode treninger både på og av is, servering av varm mat én gang per dag, samt frukt.

Oppmøte vil være lørdag 12. mai kl. 09:00 og samlingen avsluttes søndag 13. mai
kl. 15:30.

Hilsen ROHO Ishockeykrets,

Lagleder;
Kjetil Nilsen Kaland Mobil +47 997 17 031 Mail: kjetil.kaland@gmail.com

Rogaland/Hordaland ishockeykrets takker Stamas og Sparebanken Vest for støtte i forbindelse med sonesamlingene/spillerutviklingssamlingene.