Ingen kretslagssamlinger(ROHO) i Juni, men nye samlinger i Aug/September

Til info for spillere, ledere & klubbene

Det blir iår, av praktiske årsaker, ikke gjennomført spillerutviklingssamlinger/kretslagssamlinger i Juni, slik kretsen tradisjonelt har arrangert tidligere. Dette da vi denne gang ikke fikk tak i nødvendig istid til samlingene.

Men vi vet at det er mye god barmarkstrening som gjennomføres rundt om i klubbene og individuelt, og ønsker alle lykke til med god trening og på spennende og inspirasjonsrike camps mm. i sommer.

Det jobbes for øyeblikket av lagledere og trenere med å sette av datoer for gode samlinger i Aug/September, og lagledelsen på de ulike aldersgruppene vil informere om disse straks datoer er på plass. Samme gjelder naturlig nok for ytterligere camps i sesongen, når sesongplanen er lagt.

I Aug/September blir det samlinger igjen for U15 (01), U14 (02) og Jentene U18. Samt at U13 (03) vil starte opp med sine første samlinger.