Info samling1 G2005

Infoside for tidsplan og praktisk informasjon samling 1 for kretslag G2005.

Viktig at alle spillerne setter seg inn i reglement forut for oppmøte kretssamling. Den forventes god oppførsel og orden under hele kretssamlingen. Foreldre vil ikke ha adgang til garderobeområdet og spillerboksene fra samlingens start til slutt. All nødvendig info og reglement blir sendt ut på epost forut for oppmøte. Reglement finnes i bunn av denne artikkelen…

Den enkelte spiller er selv ansvarlig for reise og opphold, og det forventes at spillerne spiser frokost før de møter lørdag og søndag morgen. Det tillates ikke at spillerne spiser mat fra kiosken eller annet usunt under samlingen. Matpakke er tillatt å medbringe.

Søndag blir det spilt to internkamper. De spillerne som ikke spiller, har fysøkt. Dette er nødvendig da spillergruppen blir så pass stor innledningsvis.

Spillere som deltar 1 av 2 dager betaler full påmelding. Ved spørsmål utover det som er beskrevet over, kontakt lagleder.

Tidsplan lørdag:
0900 Oppmøte og registrering
0930 Infomøte trener/krets
1130-1245 Isøkt
1245 Fruktmåltid
1315-1350 Fysøkt
1415 Varmmat
1645-1800 Isøkt
1815 Cooldown

Tidsplan søndag:
0900 Oppmøte
1030-1145 internkamp1/Fysøkt1
1200 Fruktmåltid
1330-1445 Internkamp2/Fysøkt2
1500 Cooldown
1535 Avslutningsmøte/Varmmat

RIHK regler spillerne