idrettsting i Haugesund

Rogaland Idrettskrets avholder sitt 43. ordinære idrettsting i Haugesund 9. April, 2016
8. April vil det bli avholdt et idrettsseminar.
Rogaland ishockeykrets har to plasser på idrettskretstinget. Bjørn Berland (nestleder) og Anna Karin Dahlqvist (kasserer) vil delta på vegne av Rogaland Ishockeykrets.