Idrettsforeldre! Støtt ditt barn i både medgang og motgang

Her er en link til en god og gjennomarbeidet foreldrefolder utarbeidet av det Svenske ishockeyforbundet.
Mye nyttig lesestoff for klubb og foreldre.

Last den ned her