Høringsfrist reglementsendringer 2014/15

Kretsen minner klubbene om at høringsfristen mhp reglementsendringer for 2014/15 er 23/4.

Saker som skal kommenteres via krets mhp. reglementsendringene må være spilt inn til kretsen senest 8/4 kl 17.00. Klubbene kan også spille inn direkte selv til forbundet fram til høringsfristens utløp 23/4.