Goaliecamp for unge keepere 8.desemeber

Programmet blir som følger:
·         Oppmøte Siddishallen 8:30
·         Is 9:00-10:00
·         Barmark 10:30-11:30
·         Mat 11:45-12:45
·         Is 13:15-14:45
·         Cooldown/Streching 15:00-15:20
Det blir servert frukt og varm mat.
Påmelding snarest!!!
 
For å dekke utgiftene til mat og frukt vil dette koste kr 200.- pr stk.

Påmelding til Ronny Gilje på ronny.gilje@ostraadtror.no
 
  
Det betales kontant til ronny Gilje ved oppmøte lørdag morgen.