Frivillige til VM for kvinner

Det er fortsatt behov for frivillige til ulike oppgaver under VM for kvinner i DNB Arena og Siddishallen i tidsrommet fra den 7.4 til den 13.4. Det er behov for flere vakter, personell til kiosk og team service. Har du lyst å bidra til dette flotte arrangementet så ta kontakt med Elisabeth Faret på telefon 95003339 eller mail : elisabeth.faret@uis.no

 

Du kan lese mer på:

 

http://www.hockey.no/nyheter/Sider/Laguttak-VM-for-kvinner.aspx