Forbundscup sluttspill U16 i helgen!

Forbundscup sluttspill U16 arrangeres i Stavanger 4-6 April

Det arrangeres sluttspill forbundscup U16 i Stavanger 4-6 April. Kampene spilles i DNB arena, samt i Stavanger Ishall bane 1 og 2.

LIVE, bane 1:http://533ea1fc82840.click2stream.com/

LIVE, bane 2:
http://533e9fb258cf6.click2stream.com/

For programblad klikk her.(lavoppløselig)

For full resultatoppdatering se cup online her

Kampene kan også sees via streaming. Vi kommer tilbake med linker.