Dommerlisens/forsikring

Kretsen minner om følgende når det gjelder dommerlisens/forsikring. Er man registrert som spiller,  og er dommer samtidig. Så betaler man spillerlisens og er dekket av denne når man dømmer.

Er man kun dommer så betaler man dommerlisensen. I begge tilfeller må utøveren selv velge om man ønsker å gå for grunnlisensen eller den utvidede lisensen.