Bjørn Stanley Ims etterfølger Peder E. Farmen

Bjørn Stanley Ims etterfølger Peder E. Farmen som styreleder i RIHK

På Rogaland ishockeykrets sitt kretsting i slutten av Mai, ble Bjørn Stanley Ims (Oilers) valgt som ny styreleder av kretsen. Han etterfølger Peder E. Farmen (Stavanger Hockey) som gir seg etter 4 år som leder av kretsen. I denne perioden har kretsen hatt en meget solid økning i aktivitet, inkludert serietilbud, sonesamlinger, rekruttering, kompetanseutdanning mm.

Bjørn Stanley Ims har bred erfaring innenfor ishockeyen i regionen både som spiller, trener, far og leder.  Det er både god aktivitet og god kontinuitet i styret i Rogaland Ishockeykrets, så mange av rollene bekles av personer som er kjent i disse rollene, samtidig som det også er kommet noen nye ombord.
Cecilie Vigre (Nærbø) er nyvalgt som sekretær, Viesturs Dauguls (Nærbø) er nyvalgt som dommeransvarlig, og Mette Kerlefsen (Stavanger Hockey) som tidligere har vært i styret kommer nå inn som nyvalgt varamedlem.

Bjørn Berland (Stavanger Hockey) fortsetter som nestleder, fortsetter i rollene sine i styret gjør også: Kasserer Anna Dahlqvist (Haugesund), Sport; Tone Olsen (Stavanger Hockey), Jenteansvarlig; Roger Årdal (Klepp), Serieansvarlig; Jan A Sørbø (Stavanger Hockey), Rekruttering; Ernst Falch (Stavanger Hockey), Keeperansvarlig; Henning Haaland (Haugesund), PR/Info; Alex Boxill (Stavanger Hockey) og Varamedlem: Tor A Nodeland (Kristiansand)

I tillegg til Peder E. Farmen (leder), så går Christine Lermo (sekretær) og Tor E Gryte (dommeransvarlig) ut av styret. Vi takker for innsatsen og vel gjennomført.

Takkes for innsatsen må også mangeårige revisorer Harald Berglie og Håvard Svensvik når de nå takker av. Nye valgte revisorer er: Linda Opsahl og Edvin Emmerhoff (begge Stavanger Hockey), mens Pål Higson og Kjetil Bøe (begge Oilers) fortsetter som stedfortredere.
Til valgkomiteen for 2107, ble Patrick Maloney (F/S) valgt som leder, Elisabeth Faret (Hafrsfjord) og Eirik Paulsen (Stavanger Hockey) valgt som medlemmer. Og Trond Martinsen (Haugesund) ble valgt som varamedlem.