Aktivitetsmilder 2012

 

Dommerutvikling

Keeperutvikling

Samling for jenter/damer

Trener I kurs

Spillerutvikling for 2000, 1999 og 1998

Laglederkurs

Materialforvalterkurs

Ishockeykretsen vil fortløpende komme med invitasjon og informasjon til klubbene når de ulike prosjektene skal arrangeres.