7 spillere fra ROHO invitert til grunnlagssamling for 2000 klassen i April

Forbundet inviterer til grunnlagssamlingen for 2000 klassen (barmarkssamlinger på Toppidrettssenteret) 25-26/4 i forbindelse med Isbjørnprosjektet. 61 spillere er totalt tatt ut til disse samlingene.

Fra Stavanger er: Christian Rødne, Fredrik Dretvik, Christian Wetteland, Jonatan Risa, Mathias Moen & Daniel Vigre invitert. I tillegg er Fredrik Sognnes fra BIK invitert.

Vi ønsker lykke til som representanter og ambasadører fra vår region.

NIHF understreker samtidig:
Vi ønsker å understreke at uttak og/eller deltagelse på disse samlingene hverken er nødvendig eller noen garanti for at spillere senere blir tatt ut på landslag. Utvikling i 14-15- årsalderen skjer så hurtig at den innbyrdes rangering av spillerne vil kunne endre seg vesentlig både i løpet av sommeren og ikke minst i løpet av ishockeysesongen. Vi sier dette som en «advarsel» til de som er invitert denne gang om at denne invitasjonen kun er en invitasjon til disse samlingene, hverken mer eller mindre, og samtidig vil vi si fra til de som ikke er invitert denne gang om at døren til deltagelse på landslag fremdeles står åpen. ”

Dette bør være ekstra god motivasjon, både for de uttatte og for resten av laget mhp trening inn mot/og i barmarkssesongen.