Høstens sonesamlinger

Høstens  sonesamlinger/kretslagssamlinger er lagt til følgende datoer:
24-25 August: 2000- laget (U14) – DNB Arena
30/8-1/9 : 2001 laget og Jentene i Stavanger Ishall
7-8 September: 99 – laget, Nye Loen på Nærbø (siste åpne samling for 99-laget)

Lagledere er:
99: Ronny Gilje
2000: Thomas Uggerud
2001: Svein Ove Andersen & Tommy Knutsen

Jentene:
Tommy Knutsen

Overordnet sportslig ansvarlige er:
99: Richard David
2000: Erik Pettersen
Jentene: Laura Rollins
2001: TBN

Ta kontakt med respektive lagledere, hvis det er noe man lurer på eller har spørsmål.